VITAJTE NA STRÁNKACH

NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Ponúkame Vám komplexné riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pozostávajúce od návrhu po ich realizáciu, kedy naučíme Vašich pracovníkov nakladať s odpadmi čo najefektívnejšie. V ponuke našich služieb nájdete komplexný servis pre firmy a samosprávy (pristavenie kontajnerov odber a likvidácia odpadu, legislatívne služby v oblasti odpadového hospodárstva, služby bezpečnostného poradcu), taktiež výkup druhotných surovín (výkup železa, výkup medi, výkup hliníka, výkup olova, výkup mosadze, výkup papiera, výkup plastov). Všetky činnosti Vám ponúkame za BEZKONKURENČNÉ CENY!! Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a stanete sa ďalšími stálymi, spokojnými zákazníkmi.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Výkup druhotných surovín

Naša spoločnosť sa zameriava na výkup druhotných surovín (výkup železa, výkup medi, výkup hliníka, výkup olova, výkup mosadze, výkup papiera, výkup plastov) ceny sa odvíjajú od vývoja cien na burze .  Pri pravidelných dodávkach väčšieho množstva riešime ceny za uvedené komodity individuálne. V prípade potreby pristavíme kontajner na odpad a zabezpečíme jeho odvoz a následné zhodnotenie.

Výkup železa - Železné kovy - plech, nadrozmerný odpad, technologické celky

V prípade potreby naši pracovníci rozpália celky, aby bol následne možný odber odpadu

Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

 

Výkup farebných kovov (výkup medi, výkup hliníka, výkup mosadze, výkup nereze)

Neželezné kovy  - meď (vodič, kusová, plech, mix) - mosadz, bronz (kusová, plech, špony)

 hliník (vodič, kusový, plech, kovolisty, chladiče, mix, špony) - nerez - olovo - cín

 Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

 

Výkup káblového odpadu

Káblový odpad - ceny sa odvíjajú od výťažnosti,  množstva, pravidelnosti dodávok

Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

 

Výkup papiera, výkup kartónu - Odpad z papiera a lepenky (kartón)

- ponúkame výkup papiera - bieleho, mix (noviny, časopisy, letáky) výkup lepenky (kartónových obalov)

Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

 

Výkup plastov - Odpady z plastov

- priemyselné plasty , vtoky, koláče - PA - HDPE, LDPE - PP - PVC - PS - PBT - ABS - PET - PMMA - POM

Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

Komplexný servis pre firmy a samosprávy

Ponúkame naše skúsenosti  a vytvárame komplexný environmentálny systém.

Naučíme  a zaškolíme pracovníkov separovať odpad, čím zabezpečíme  čo najväčšiu vyťažiteľnosť druhotných surovín a minimum skládkovania odpadu.  Vyseparovaný odpad následne odoberieme alebo vykúpime. V rámci legislatívneho servisu v pravidelných intervaloch zabezpečujeme kontrolu kvality separovania, čím zabraňujeme, aby sa druhotné suroviny dostali na skládku.

Technicky vybavíme t.j. pristavíme kontajnery a vhodné nádoby, ktoré označíme dľa zákona, v prípade potreby ponúkame lisovacie zariadenie.

 

Legislatívny servis v oblasti odpadového hospodárstva.

Zabezpečujeme dodržiavanie všetkých povinností  dľa zákona o odpadoch a obaloch, vedenie evidencie odpadov a obalov,  vypracovávanie hlásení o odpadoch a obaloch, sledovanie povinností a zmien v oblasti odpadového hospodárstva.

Ponúkame služby BEZPEČNOSTNÉHO PORADCU PRE ADR (každá firma, ktorá nakladá, vykladá, prepravuje nebezpečné látky a odpady musí mať vymenovaného bezpečnostného poradcu).

Objednat Službu

Niečo o našej spoločnosti

Spoločnosť  Eurometal  Group Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2007.

Vedenie spoločnosti sa tak rozhodlo po dlhoročných skúsenostiach v odpadovom hospodárstve.  Prvé roky  sa zameriavala len na druhotné suroviny (výkup železa, výkup medi, výkup hliníka, výkup olova, výkup mosadze, výkup papiera, výkup plastov), kedy  realizovala likvidáciu mäsokombinátu, štátnych zariadení, vinárskych závodov.

 

Vzhľadom na narastajúce potreby trhu  postupne  zaradila do ponuky svojich služieb komplexný servis

v oblasti nakladania s odpadmi, či už ostatnými alebo nebezpečnými,  čo zahŕňalo aj legislatívny servis v oblasti odpadového hospodárstva. Neskôr pridala medzi do svoje činnosti likvidáciu azbestu v exteriéri aj interiéri.

 

Našim cieľom je dlhoročným aj novým klientom ponúknuť a zabezpečiť  najlepšie environmentálne riešenia.

Napíšte nám a čoskoro sa Vám ozveme:

kontakt: +421 917 401 978 | e-mail: info@eurometalgroup.sk

Odosielam Vašu správu...

Nepodarilo sa odoslať správu

Správa úspešne odoslaná

Dajte o nás vedieť aj svojim známym